ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΡΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο  ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ «ΑΛΙΑΚΜΩΝ». ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ

  Η  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ